Jak to funguje 


Nový zákazník:

Stávající zákazník využívající službu MediaPost od firmy Mediaservis s.r.o.:

Registrovaný zákazník u Tichá Pošta:

V domluvený den a čas:

Řidič dopraví Vaši korespondencí do firmy Post Optimal s.r.o., kde se dopisy zpracovávají, třídí a ještě týž den distribuují k adresátům.

2x do měsíce Vám připravíme fakturu, která bude obsahovat částku za poštovné dle ceníku služby Post Optimal a částku za svoz od Tichá Pošta.

Pokud máte nějaký dotaz, nebo nejasnost, napište nám na dotaz@ticha-posta.cz